V četrtek, 3. junija smo v popoldansko večernih urah, tako na OŠ Destrnik kot tudi na PŠ Trnovska vas gostili in sprejeli bodoče prvošolce. Skupaj s starši so prišli na šolo, kjer jih je v začetku prijazno nagovoril g. ravnatelj. Nato smo učence povabili, da so se nam pridružili v zgornjih prostorih šole, v njihovih bodočih razredih, v Destrniku kar dveh, saj je učencev toliko, da bosta v naslednjem letu kar dva 1. razreda. Zanje smo pripravili krajše delavnice in manjše presenečenje. V začetku smo se najprej predstavili in se spoznali, se pogovorili o občutkih in pričakovanjih. Nato smo prebrali pravljico, kjer je nastopala miška, ki si je močno želela prijatelja in se je odločila, da ga poišče, vendar je vsakega morebitnega prijatelja prizadela s svojim obnašanjem ali besedami. Na koncu je spoznala svoje napake, se zanje opravičili in tako dobila prave prijatelje. Otroci so v liku miške spoznali, da lahko neprijazne besede zabolijo, da lahko človeka prizadeneš tudi ne vede in da je opravičilo nujno potrebno. Pogovorili smo se o njihovih besedah in obnašanju, o njihovih prijateljih. Vsi so se strinjali, da je imeti prijatelja res sreča. Nato pa so svojega prijatelja tudi narisali. Njihove izdelke smo učiteljice vzele, jih shranile za »pravi« prvi šolski dan in jih menjale za manjše presenečenje, spominček, ki smo ga pripravile zanje – miška iz papirja, ki jih bo spominjala na sprejem, vpis v šolo, na prijateljstvo in pomembnost izbranih besed. Prav tako so otroci dobili manjši posladek.

Med tem časom so bodoče učiteljice razredničarke in svetovalna delavka, staršem podale osnovne podatke in navodila za prvi šolski dan in celotno prvo šolsko leto. Hkrati so starši za svoje otroke prejeli tudi krajšo zloženko Zajčkova pot v šolo.

Po dobri uri so se otroci s svojimi spominki in priboljški vrnili k staršem, ob tem pa so glasno zapeli pesem Mi smo minimaturantje, ki so se jo naučili že v vrtcu. Šolo so tako starši kot otroci zapustili z nasmehom na obrazu.

Verjamemo, da bo novo šolsko leto polno novih dogodivščin, ustvarjenih mnogo nepozabnih spominov in pridobljenih veliko novih znanj ter izkušenj.
DOBRODOŠLI BODOČI PRVOŠOLCI!

Doroteja Dvoršak