Vloga – za vpis v  jutranje varstvo, za učence od 2. do 5. razreda
Vloga – šolski sklad
Prijava na šolsko prehrano
Potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete za otroka
Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka
Opravičilo
Vloga – status učenca športnika
Prijava k izpitu
Status umetnika
Oprostitev od predmeta zaradi zdravstvenih razlogov
Oprostitev od izbirnega predmeta