V torek, 11. 10. 2022, smo na šoli za učence od 6. – 9. razreda izvedli dan dejavnosti z naslovom Jaz, ti, mi, za nenasilje vsi.  

 Učenci so obnovili znanje iz prejšnjega šolskega leta o nasilju in vrstah nasilja, kako se na nasilje odzvati in kaj lahko narediš sam, če se v taki situaciji znajdeš. Urili so se v prepoznavanju načinov komunikacije. Spoznali so asertivni načinu komunikacije, ali z drugimi besedami, kako se postaviti zase. Na to temo so izvedli delavnico z igro vlog. Prav tako so sodelovali v gibalnih socialnih igrah, katerih namen je spodbujanje sodelovanja za dosego skupnega cilja.  

Na šoli smo se v tem šolskem letu vključili tudi v izvajanje mednarodnega preventivnega programa Lion’s Quest v katerem bodo sodelovali učenci 6. in 7. razreda. Tako bomo preventivi namenili še več pozornosti, zraven preventivnih vsebin, ki jih razredniki in svetovalna služba z učenci že izvajajo na urah oddelčne skupnosti in dni dejavnosti, kot je bil tale.