V sredo, 7. februarja smo prvo šolsko uro namenili proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku in največjemu slovenskemu pesniku Francetu Prešernu. Sicer kot je Nejc Šumenjak, ki je proslavo, takoj po poslušani Zdravljici pričel voditi, povedal, ga s 170imi cm ne moremo uvrščati med najvišje pesnike, ampak zaradi svojih del, s katerimi je dokazal, da je slovenščina enakovreden jezik ostalim evropskim jezikom, zagotovi je naš največji pesnik.
Na proslavi smo z Ano (voditeljico intervjuja s Francetom Prešernom) in Swenom (Prešernom), ki sta se »pogovarjala«, izvedeli veliko o življenju, izobraževanju in ljubezni Franceta Prešerna ter njegovi vlogi za slovensko književnost.
Nekaj njegovim delom smo seveda tudi prisluhnili.
Nismo pa časa in pozornosti namenili le Francetu Prešernu, ampak smo poudarili, da je pomembno, da se ob kulturnem prazniku spomnimo tudi drugih kulturnih ustvarjalcev. V našem primeru smo spoznali in prisluhnili nekaterim delom-Danila Muršca in Karla Vurcerja, oba sta okoliška ustvarjalca in ponosni smo lahko, da sta ustvarjala na naših tleh, njuna dela pa lahko prebiramo še danes in tudi v prihodnje.
Ob koncu prireditve nam je nekaj besed namenila še vodja podružnične šole, učiteljica Dušanka Škamlec, ki je vsem zaželela lep in miren kulturni praznik in predvsem vedenje in zavedanje, zakaj smo ta dan sploh doma in kaj za nas Slovence ta dan pomeni. Ni pa pozabila opomniti na »fašenk« še eno slovensko tradicionalno praznovanje, ki naj ga učenci izkoristijo in zaužijejo.
Da je proslava uspela in bila izpeljana kot je bila, gre zahvala učiteljici Nini Holc, ki je pripravila vezni tekst in program, organizirala delo in s pomočjo drugih učiteljic in delavcev šole pripravila sceno v telovadnici.
Lep podaljšan vikend želimo.
Doroteja Dvoršak