Prvošolci in drugošolci podaljšanega bivanja na PŠ Trnovska vas, smo v okviru projekta Kapljice življenja – jaz, spodbujali medvrstniško sodelovanje in se povezovali kot skupina, s čimer smo sprejemali sebe in sebi drugačne, hkrati pa iskali svoja močna področja in krepili samopodobo. Vse to smo počeli skozi igre skupinske identitete in pripadnosti, s katerimi smo spodbujali pripadnost skupini in gradili skupinsko klimo ter skozi igre, ki učijo sodelovanja, s katerimi nam je bilo omogočeno zanimivo tandemsko oz. skupinsko delo, usvajanje sposobnosti za skupinsko ustvarjalnost in doživetje zadovoljstva ob vsem tem. V nadaljevanju sledi nekaj vtisov učencev in foto utrinkov iz našega druženja.

VTISI UČENCEV :

»Všeč mi je bil Električni impulz. Rad sem ugotavljal, kje je elektrika.« (Blaž)
»Rad sem se igral igro Kaj je spremenjeno. Zanimivo mi je bilo, da sem pri sošolcu iskal, kaj je na sebi spremenil.« (Jan)
»Všeč mi je bila igra Zrcaljenje. Igra se igra tako, da moraš ponavljati gibe za drugim in si njegovo ogledalo. Potem zamenjata vloge.« (Maja)
»Všeč mi je bila igra Risanje v skupini. Bila je zabavna, ker si moral ugotavljati, kaj ti je sošolec narisal na hrbet.« (Nika)
»Rada se igram Gluhi telefon, ker se moraš truditi, da besedo prav izrečeš in da pride takšna naokrog.« (Ela)
»Najboljše mi je bilo Risanje v skupini, ker lahko narišeš po svoje in ker moraš ugotoviti, kaj je sošolec narisal.« (Hana)
»Všeč mi je bilo Vodenje slepca, ker je bilo smešno, če te vodič ni dobro vodil.« (Andi)
»Najboljše je bilo Vodenje slepca, ker nisem videl in sem moral zaupati sošolcu.« (Rene)
»Dobro mi je bilo pri igri Oprosti, zasmejal si se, ker smo delali smešnice.« (Domen)
»Všeč mi je bila Pantomima, ker rada ugotavljam, kaj sošolci prikazujejo.« (Lara)
»Poleg ustvarjanja tipne slike o Tinčku sva se zabavali.« (Ela, Zoja)
»Lepo je bilo, ko smo risali drevesa iz zgodbe Zakaj je smreka tudi pozimi zelena.« (Tina)
»Pri izdelavi pustnih levov mi je bilo všeč, ko smo z voščenkami slikali obraz.« (Ela)
»Dobro mi je bilo, ko smo pri maski lev lepili barvne listke za dlako.« (Ana)
»Pri Električnem impulzu mi je bilo najboljše, ko smo imeli zaprte oči.« (Luka, Tia)
»Pri Vodenju slepca mi je bilo najboljše, da si moral kot vodič dobro voditi, da je slepec prišel do cilja.« (Zala)

Pripravila: Jolanda Zelenko Arnuš