Z avgustom 2017 smo na naši šoli začeli izvajati projekt:

»PRVA ZAPOSLITEV: POMOČNIK VZGOJITELJA SEM 2017-2018«

V okviru projekta smo zaposlili dve pomočnici vzgojiteljice predšolskih otrok Patricijo Vilčnik in Matejo Petek.

Specifični cilj projekta je znižanje brezposelnih mladih. Namen projekta je zaposliti iskalca prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja. V okviru projekta se bosta mladi pomočnici vzgojiteljice preko organiziranega, načrtovanega in strokovno vodenega usposabljanja uvajali v vzgojno – izobraževalno delo v vrtcu.

Projekt prva zaposlitev traja od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2017. V tem času se mladi pomočnici vzgojiteljice pripravljata na opravljanje strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja in se v okviru tega seznanjata s zakonodajo vrtca, internimi akti vrtca ter ostalim strokovnim gradivom. Mladi pomočnici vzgojiteljice se vključujeta v področja dela vrtca. Spoznavali, sodelovali in načrtovali bosta pri obsegu priprav, načrtovanju in izvajanju vzgojnega dela, dela s starši in organizaciji življenja v vrtcu. Dejavnosti bosta načrtovali na podlagi temeljitega poznavanja in razumevanja otrokovega razvoja in njegovih potreb. Izbirali bosta ustrezne vsebine, oblike in metode dela, glede na starostno skupino in razvoj otrok, v kateri bosta izvajali vzgojno-izobraževalni proces, organizirali in vodili dejavnosti otrok in pripravljali didaktične materiale. Otroke bosta spodbujali, opogumljali, usmerjali in se z njimi igrali, pri tem pa spremljali in opazovali otrokov razvoj pri različnih dejavnostih in v različnih okoliščinah.

Delo v projektu poteka po predhodno pripravljenemu programu, kateri vsebuje sistematično načrtovane ter jasno opredeljene aktivnosti usposabljanja in cilje le-teh.

Na razpis »PRVA ZAPOSLITEV: POMOČNIK VZGOJITELJA SEM 2017-2018« so lahko kandidirale šole, ki bodo po zaključenem obdobju projekta, pomočnika vzgojitelja zaposlile v obsegu za obdobje vsaj enega meseca.

                                                                                                                             Ravnatelj: mag. Drago Skurjeni