Kaj je evropski dan jezikov (EDJ)?

Dan, ko praznujemo jezikovno raznolikost v Evropi in spodbujamo učenje jezikov. Na pobudo Sveta Evrope v Strasbourgu od 2001 dalje vsako leto praznujemo 26. septembra evropski dan jezikov.

  • Ali veste, da so jeziki edinstveno človekovo sredstvo za sporazumevanje, izražanje misli in čustev? Čeprav se naštetega večinoma ne zavedamo, tudi tega, kar ravnokar berete, ne bi mogli brez znanja jezika. Jeziki so človekov miselni proizvod. Jezik umre, ko umre njegov zadnji govorec.
  • Ali veste, da na svetu obstaja med 6000 in 7000 jezikov?
  • Ali veste, da je v Evropi okoli 200 avtohtonih jezikov?
  • Ali veste, da je večjezičnost človekovo naravno stanje in da je enojezičnost izjemno stanje?
  • Ali veste, da nam jeziki odpirajo različne, drugačne svetove?
  • Ali veste, da je razširjenost določenega jezika odvisna od družbene moči njihovih govorcev?

Zakaj praznujemo evropski dan jezikov?

  • da seznanimo javnost z nujnostjo učenja jezikov, s čimer podpiramo večjezičnost in medkulturno razumevanje.
  • da opozorimo na raznoliko jezikovni in kulturno pestrost Evrope.
  • da spodbudimo vseživljenjsko učenje jezikov v šoli in izven nje.

Tudi na naši šoli smo obeležili ta dan. Z učenci smo učiteljice maternega in tujih jezikov pri šolskih urah poustvarjale na najrazličnejše teme.

Učenci do 6.razreda so poiskali svoje najljubše besede v slovenskem jeziku, jih prevedli v tuje jezike in jih slikovno upodobili.

Učenci od 7. do 9.razreda so iskali spoštljive besede v tujih jezikih in jih s pomočjo črk iz najrazličnejših časopisov in revij sestavljali na barvne podlage. Prav tako so učenci tretje triade iskali idiome in palindrome.

Idiom so ustaljene fraze, sestavljene iz besed, ki v dobesednem prevodu skupaj nimajo smisla, nosijo pa preneseni pomen.

Palindrom je besedafrazaštevilo ali katerokoli zaporedje enot, ki imajo to lastnost, da se berejo z obeh strani enako. Pri tem so lahko presledki tudi drugače postavljeni in se ne upoštevajo. 

Ker pa šola Destrnik –Trnovska vas že trinajst let goji prijateljske vezi z učenci in učitelji ljudske šole v Wildonu (sosednja Avstrija), pa so na to temo ustvarjali tudi naši prijatelji in nam poslali fotografije njihovih izdelkov, ki smo jih prav tako vključili v razstavo v naši šolski avli.

Pa si poglejte naše umetnine v fotogaleriji.

zapisale
učiteljice aktiva jezikoslovja