Ravnatelj: mag. Drago Skurjeni
Telefon: 02 761 92 11
Telefon: 041 403 714
 
Pomočnica ravnatelja( šola): Mira Anderlič
Telefon: 02 761 92 15
 
Vodja podružnične šole: Dušanka Škamlec
Telefon – PŠ Trnovska vas: 02 757 07 11
 
Pomočnica ravnatelja( vrtec): Maja Žižek
Telefon: 02 761 92 25, 02 761 92 26