RETULTATI ANKETE O ZADOVOLJSTVU S PREHRANO NA OŠ DESTRNIK-TRNOVSKA VAS – UČENCI

RETULTATI ANKETE O ZADOVOLJSTVU S PREHRANO NA OŠ DESTRNIK-TRNOVSKA VAS ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 – STARŠI


OBVESTILO

Spoštovani starši!

Obveščamo Vas, da smo od 1. 10. 2019 dalje dvignili cene šolskih kosil, in sicer:

  • nova cena kosil od 1. do 4. razreda je 2,15 €, prej je bila 2,00 €,
  • nova cena kosil od 5. do 9. razreda je 2,40 €, prej je bila 2,30 €.

Nova cena šolskih malic je 0,90€, prej 0.80€

Cene kosil smo dvignili v sled zvišanja cen dobaviteljev, ki so jih zvišali zaradi stroškov surovin. Nove cene kosil je potrdil Svet staršev OŠ Destrnik-Trnovska vas in Svet zavoda OŠ Destrnik-Trnovska vas na sejah dne 30. 9. 2019.

Vodstvo zavoda


JEDILNIKI


PREHRANA (povezava na MIZŠ)
Pravila šolske prehrane
Prijava na šolsko prehrano
Potrdilo o medicinsko indicirani dieti
Potrdilo o ukinitvi dieteZDRAVO ŽIVLJENJE