Vpis v vrtec
Izpis iz vrtca(Destrnik)
Izpis iz vrtca(Trnovska vas)

Vloga-daljša odsotnot-boleznine
Vloga za rezervacijo (pdf)
Vloga za rezervacijo (docx)