Prvi teden v mesecu oktobru je namenjen otrokom – teden otroka . Tudi  na OŠ Destrnik  smo  ob tednu otroka pripravili več delavnic na katerih so sodelovali učenci. V sredo 6. 10. 202, smo   pripravile delavnico socialne igre, ki so potekale z učenci prvega razreda.

Otroci in tudi starejši  se že od rojstva igramo. Skozi igro spoznavamo svet, prijatelje in se učimo. Zato je igra eden izmed najosnovnejših oblik izobraževanja in sprostitve. Socialne igre so metodični pristop v izobraževanju za kulturo miru in človekove pravice, ki namesto tekmovalnosti postavljajo v ospredje socialne odnose med ljudmi. Skozi igro smo se učili, da ne tekmujemo ampak da se igramo in ob tem sprostimo..

 Igra je za otroka prijetna dejavnost, ki sama sebe krepi in nagrajuje. Ni usmerjena le na igrače, ampak tudi na druge žive in nežive predmete. V igri otrok oblikuje drugačno, namišljeno stvarnost, stvarnost prilagodi svojim trenutnim ciljem in potrebam. Igra vpliva na otrokovo telesno rast, na razvoj njegove inteligence, na pridobivanje izkušenj in znanja. Dejansko otrok v igri razvija svoje funkcije v najširšem pomenu, hkrati pa pridobiva nova izkustva.

Kakor pri nalogah, tako se otrok tudi pri igri srečuje z raznimi ovirami ki, jih na svoj način tudi premaguje. V igri se otrok sprošča, razvija svoja čustva do dejavnosti in do članov igralne skupine, ter spozna, da mu je soigralec potreben. Igra je pomembna tudi za  razvoj govora, ker jo otrok uporablja večino časa, saj se pogovarja s seboj ali svojimi igračami.

S svojimi idejami lahko daje odrasli  pobudo za igro ali pa jo razvija, ko ta že poteka, pri tem pa ohranja spontanost otrok, ter nadzor nad igro prepušča otrokom.
Učenci, ki so prišli na delavnico so bili zelo aktivni in zadovoljni.

Zapisala: Darja Zadravec