Prav gotovo velja, da so si učitelji med seboj različni. Na njihovo delovanje ima velik vpliv vrsto dejavnikov, npr. pogoji dela, kolektiv, okoliš.
Danes smo lahko še izjemno ponosni, da je dolga leta izjemen del kolektiva naše šole OŠ Destrnik – Trnovska Vas učiteljica dr. Dragica Pešaković. Svoje znanje je v njenem pedagoškem delu vedno nadgrajevala, saj je leta 2014 doktorirala na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru in pridobila znanstveni naslov doktorica znanosti s področja tehnike – izobraževanja.
Veseli smo, da v svoji 40 – letni delovni dobi predaja svoje znanje šolarjem na naši OŠ s svojo kreativnostjo pri tehniki in jim vzbuja zanimanje pri fiziki, ki sodi med najstarejše znanstvene vede. Sodeluje z Zavodom za šolstvo, deluje prav tako v skupini za prenovo učnih načrtov in je soavtorica učbeniških kompletov za poučevanje tehnike in tehnologije ter pripravlja dodatna gradiva na portalu IzziRokus. Na regijskem in državnem srečanju mladih raziskovalcev je recenzentka. Aktivno je vedno sodelovala v projektih, rada preizkušala nove metode in primere dobre prakse, ter jih predstavljala v znanstvenih in strokovnih revijah s področja vzgoje in izobraževanja na konferencah in posvetih – doma in v tujini.
Zagotovo je zaslužna, da s svojim predanim delom učencem pomaga pri razvijanju njihovih močnih točk. Predani učitelj namreč s svojo močjo in kakovostjo vedno vzpodbudi šolarje, da jih pripravi k tekmovanju – najprej sicer s samim seboj. Velikokrat se to izkaže dolgoročno za zelo dobro motivacijo pri doseganju odličnih rezultatov na različnih tekmovanjih  in prav tako v nadaljnjem življenju.
Veseli smo, da so njeno predanost in požrtvovalno delo prepoznali širše v Sloveniji  in ji ob prejemu današnje nagrade za njeno življenjsko delo na področju osnovnega šolstva podeljeno na današnji slovesni podelitvi nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2023 iskreno čestitamo.